Diễn đàn thảo luận chung trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM


Thảo luậnNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 hệ Cao đẳng chính quy, liên thông, Trung cấp Hình của Vàng Lê Quảng Vàng Lê Quảng 0 Vàng Lê Quảng
Wed, 27 Dec 2023, 11:28 AM
DANH SÁCH SINH VIÊN TRONG PHÒNG THI HK2 NĂM HỌC 2020-2021 Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Thu, 1 Jul 2021, 7:59 PM
LICH THI HOC KY 2 NAM HOC 2020-2021 Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Thu, 1 Jul 2021, 7:55 PM
Video hướng dẫn sử dụng tài khoản @hcc2.edu.vn Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Wed, 30 Jun 2021, 9:58 AM
Video bài giảng về cách thi online. Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Tue, 29 Jun 2021, 10:27 PM
Video hướng dẫn thi online đề thi tự luận Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Tue, 29 Jun 2021, 10:20 PM
Hướng dẫn S.V thi online Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 4 Đình Tuấn Từ
Tue, 29 Jun 2021, 6:01 AM
Hướng dẫn Sinh viên đăng nhập vào hệ thống elearning và tham gia lớp học Hình của Đình Tuấn Từ Đình Tuấn Từ 0 Đình Tuấn Từ
Sun, 20 Jun 2021, 11:21 AM